--------------------------------
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΙΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε.
Βιομηχανία Μπαχαρικών
Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου
Οικ. Τετράγωνο 39Α
Τ.Θ. 1189, Τ.Κ. 570 22
Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 796.448
Fax: 2310 796.447
Email:
info@kourikos.gr

.
    Προϊόντα ανά είδος
- [Συγκεντρωτικές κατηγορίες προϊόντων ανα είδος]
.

.
    Προϊόντα ανά συσκευασία - [Συγκεντρωτικές κατηγορίες προϊόντων ανα συσκευασία]
.

.


© 2009 kourikos.gr  |  all rights reserved
.